Portmeirion Ladies Flower Garden

Portmeirion ladies flower garden bread dessert plates set of 4, portmeirion ladies flower garden / botanic garden ginger jar, cathay, burleighware fox tankard, two royal doulton `tootles` figurines. Portmeirion china ladies flower garden lidded tureen medium size. Portmeirion china, jane loudon's ladies flower garden posy vase on.